Hæftet giver en grundig indføring i begrebet differentialligninger herunder lineære differentialligninger.

Herefter gives på engelsk en introduktion til vektorfunktioner.

Hæftet introducerer læseren for potenser og rødder og ligninger med disse.

Herefter gælder det geometri i planen med fokus på beregninger i trekanter.

Hæftet introducerer læseren for funktionsbegrebet og omhandler grundlæggende funktionstyper samt sammensatte og inverse funktioner.

Hæftet intruducerer læseren til vektorer i rummet samt til linier og planer og skæringer mellem disse.

Herudover behandles kuglen samt projektioner og afstande i rummet.

Hæftet giver en grundig repetiton af bogstavregning herunder regning med brøker.

Det fortsætter med elementære ligninger herunder 2. gradsligningen

Hæftet fortsætter, hvor "Funktioner 1" slap med eksponentielle udviklinger og logaritmefunktioner.

Endvidere behandles de trigonometriske funktioner (A-niveau).

Hæftet giver en grundig indføring i ubestemte og bestemte integraler.

Hæftet indfører læseren i vektorbegrebet samt i anvendelsen af vektorer i den analytiske plangeometri.

Hæftet indfører læseren i de elementære dele af differentialregningens mysterier.

Sidst i hæftet er der en introduktion til "ki i anden"-test.